vi-har-lærling.jpg

Me har lærling

Lærlingemerke som visar at bedrifta er godkjent lærebedrift med lærling i løp.

For meir informasjon og bestilling av lærlingemerke, klikk på lenkja under:

http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/merkeordning-for-larebedrifter/