Nedanfor finn du ei oversikt over dei lærefaga Opplæringskontoret for Nordhordland er godkjent lærebedrift i. Ved å klikke på lenkjene vil du bli ført vidare til http://www.vilbli.no/ si skildring av dei ulike lærefaga.

Godkjente lærefag: 
Anleggsmaskinførarfaget Industrirørleggjarfaget
Anleggsmaskinmekanikarfaget Institusjonskokkfaget
Barne- og ungdomsarbeidarfaget Kokkefaget
Betongfaget Kontor- og administrasjonsfaget
Bilfaget, lette kjøretøy Kran – og lyfteoperasjonsfaget
Billakkerarfaget Landbruksmaskinmekanikarfaget
Bilskadefaget Logistikkfaget
Blomsterdekoratørfaget Modellbyggjarfaget
Bunadstilverkarfaget Platearbeidarfaget
Byggdriftarfaget Polymerkomposittfaget
CNC-maskineringsfaget  Reinhaldsoperatørfaget
Elektrikarfaget Rørleggjarfage
Feiarfaget Salsfaget
Frisørfaget Seglmakarfaget
Glasfaget Skogfaget
Helsearbeidarfaget Sveisefaget
Hjulutrustningsfaget Støyperifaget
IKT-servicefaget Tavlemontørfaget
Industrimalarfaget Tømrarfaget
Industrimekanikarfaget Yrkessjåførfaget
Industrimontørfaget