For å bli medlem i Opplæringskontoret for Nordhordland må de fylla ut innmeldingsskjema.  

Link til innmeldingsskjema


De kan senda inn innmeldingsskjemaet på e-post til:
lillian@oknordhordland.no eller post@oknordhordland.no

Eller pr. post til:
Opplæringskontoret Nordhordland
Galteråsen 4
5916 ISDALSTØ