Det er mange fordelar med å vere lærebedrift. Blant anna fordi lærlingen kan:

  • lærast opp til å bli ein god medarbeidar.

  • tilsetjast etter endt læretid utan ekstra opplæring/innføring.

  • bidra til å styrkje bedrifta sitt omdøme.

  • bidra til å styrkje bransjen si framtid og konkurranseevne.

Etter at læretida er over, og fag- eller sveineprøva er bestått, er det opp til bedrifta om ein vil tilby ei vidare stilling som fagarbeidar, eller takka for samarbeidet og ønska lukke til vidare.

 Link til Bli lærebedrift

Ønskjer di bedrift å verta godkjent lærebedrift?

Ta kontakt med Opplæringskontoret for Nordhordland, på telefon 908 53 341/56 34 17 30